Dėl psichikos sveikatos prioritetų partijų rinkiminėse programose

Darbo partijai

Liberalų sąjūdžiui

Lietuvos socialdemokratų partijai

Lietuvos lenkų rinkimų akcijai

Partijai “Tvarka ir teisingumas”

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijai

 

 

 

DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS PRIORITETŲ PARTIJŲ RINKIMINĖSE PROGRAMOSE

 

Artėjant 2016 m. Seimo rinkimams kviečiame susipažinti su Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyviu priemonių planu 2016-2018 m., kurį parengė VšĮ ,,Psichikos sveikatos perspektyvos” drauge su NVO ir ekspertų koalicija ,,Psichikos sveikata 2030″. Jame siūlomos priemonės yra atrinktos kaip prioritetinės, siekiant spręsti per daugelį metų susiklosčiusias psichikos sveikatos priežiūros problemas.

Rengiant partijos rinkiminę programą, siūlome naudotis plane pateikiamomis principinėmis nuostatomis dėl visuomenės psichikos sveikatos, atsiriboti nuo deklaratyvių pareiškimų ir prisiimti realius politinius įsipareigojimus siekiant proveržio svarbiausiose psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo srityse – įgyvendinant veiksmingą savižudybių prevenciją, vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vystymą ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros plėtrą.

 

 

Dalindamiesi parengtu planu, taip pat siūlome įvairiapusę ekspertinę ir metodologinę pagalbą formuluojant psichikos sveikatos problemų sprendimo komponentą Jūsų partijų rinkiminėse programose. Pridedame Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyvaus priemonių plano 2016-2018 m. santrauką, kurioje yra aktyvi nuoroda į visą dokumentą.

 

Pagarbiai,

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ vardu,

„Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė

 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ buvo sukurta 2014 m. balandžio 3 d. Koalicijos misija – remiantis koalicijos vertybėmis skatinti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus teisių principų įtvirtinimą psichikos sveikatos sistemoje.

 

Į Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koaliciją „Psichikos sveikata 2030“ susibūrę šios organizacijos ir ekspertai:

Prof. dr. Arūnas Germanavičius

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“

Lietuvos psichologų sąjunga

VšĮ „Paramos vaikams centras“

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Rūta Lukošaitytė

Lietuvos sutrikusio intelekto asmenų globos bendrijos „Viltis“

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

VšĮ „Vaiko labui“

„Vaikų linija“

Prof. Dainius Pūras

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

„Jaunimo linija“

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Doc. dr. Marija Veniūtė

Prof. Nida Žemaitienė

VšĮ “SOPA”

Martynas Andrijevskis

Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“

Viktorija Andreikėnaitė