Dainius Pūras pristato studiją apie pažeidžiamų vaikų teises

 

 

Š. m. lapkričio 22 d. Prahoje Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras kartu su UNICEF organizuoja sub-regioninį pasitarimą dėl 0-3 metų amžiaus vaikų teisių užtikrinimo. Pagrindinį pranešimą šio renginio metu pristatys VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybų pirmininkas Dainius Pūras, kuris kaip nepriklausomas ekspertas parengė dokumentą diskusijai apie pažeidžiamų 0-3 metų amžiaus vaikų teises iki šiol plačiai regione paplitusiose vaikų institucijose.

Apie “užmirštus europiečius” – vaikus, fizinę ar intelekto negalią bei psichikos sveikatos problemų turinčius bei pagyvenusius asmenis, prabilta 2010 m. Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro Europos regioninio ofiso organizuotame seminare. Jo metu atskleistas nerimą keliantis asmenų, gyvenančių Europos ilgalaikės globos institucijose, skaičius bei itin žalingas institucijų poveikis tiek vaikams, tiek suaugusiems. Buvo siekta iškelti deinstitucionalizacijos klausimą į nacionalinių valstybių bei Europos politinę areną.

Šiais metais nuspręsta susitelkti ties asmenimis, kurie dėl institucionalizacijos patiria itin didelę žalą, t. y. vaikai iki 3-ejų metų amžiaus. Dainiaus Pūro atlikta studija nagrinėja nepagrįstai platų institucinės globos Europoje naudojimą, taip pat analizuoja mažų vaikų užsitęsusios institucinės globos pasekmes.

Tiek parengta studija, tiek organizuojamas aukšto lygio renginys rodo aiškų mokslininkų ir politikų konsensusą dėl institucinės globos žalos 0-3 metų amžiaus vaikams ir grubiai pažeidžiamų jų teisių. Diskutuojama apie didėjančias galimybes, ypač išsiplėtusios Europos Sąjungos kontekste, transformuoti globos sistemą vystant šeimines bei bendruomenines paslaugas vaikams ir rizikos šeimoms, įskaitant vaikus su negalia. Tačiau iki šiol didelė dalis Europos valstybių, įskaitant ir Lietuvą, stokoja politinės valios  keisti vaikystės politikos prioritetus ir tebeinvestuoja į kūdikių namus.

Analogiška situacija Lietuvoje matoma ir kitų pažeidžiamų asmenų atžvilgiu, kai “maitinama” nusistovėjusi neįgaliųjų, pagyvenusių asmenų globos sistema. Lietuvoje ir toliau keli tūkstančiai įvairaus amžiaus žmonių gyvena globos įstaigose ir pensionatuose, neturėdami jokio privataus gyvenimo, prarasdami teisę į šeimos gyvenimą, ir galiausiai į elementarų žmogiškąjį orumą.