Bendro kūrimo diena

Gruodžio 6 dieną  įvyko bendradarbiavimo sesija. Kitaip – bendro kūrimo diena.

Mes tikime, kad sprendimai negali ateiti tik „iš aukščiau“. Kartu su mumis jų ieškojo ir psichikos sveikatos sutrikimų patirties turintys žmonės, ir sprendimų priėmėjai, ir psichologai, psichiatrai, socialiniai darbuotojai bei NVO.

Šįkart sprendėme, kas turi įvykti psichikos sveikatos ir socialinės globos įstaigose, kad būtų stabdomas smurtas prieš moteris su psichosocialine ar (ir) intelekto negalia. Šios moterys tris kartus dažniau patiria smurtą artimoje aplinkoje ir tris kartus rečiau kreipiasi pagalbos.

Idėjos taps rekomendacijomis, papildančiomis mūsų atlikto tyrimo įžvalgas. Pokyčius nešime ir į įstaigas. Smurto atpažinimas, tinkamas reagavimas ir prevencija tiesiog privalo vykti efektyviau.

Ačiū mūsų tarybos narei Indrė Giedrė Gegeckaitė , kad padėjo įgyvendinti bendradarbiavimo metodą.

Bendradarbiavimo sesija – bendro projekto su Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nomoshiti dalis.
Bendradarbiavimo sesiją finansavo Europos Sąjunga ir Mental Health Europe.