Ambicingos ir svarbios NVO koalicijų veiklos žada sisteminius pokyčius šalyje

Norime pasidžiaugti praėjusią savaitę vykusiu bendru dviejų koalicijų posėdžiu. Susitikę Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos “Už vaiko teises” bei Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ atstovai vieni kitiems pristatė ir aptarė šiuo metu vykdomas veiklas ir planuojamas iniciatyvas.

Už vaiko teises veikianti nevyriausybinių organizacijų koalicija vienija 13 organizacijų ir aktyviai dalyvauja su deinstitucionalizacija susijusiuose procesuose bei dialoge su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Koalicijos nariai stebi perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų procesą ir teikia savo siūlymus bei pastebėjimus. Šalių, kur deinstitucionalizacijos procesas yra jau sparčiai vykstantis, praktika rodo, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas jame yra labai svarbus, siekiant, kad kiekvienas vaikas gyventų šeimoje, o asmenys su negalia – savarankiškai. Šie tikslai yra ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintoje programoje, tačiau efektyviam ir tinkamam jos įgyvendinimui būtina ekspertinė patirtis, nešališkas vertinimas, valstybinių institucijų veiklos stebėsena ir visuomenės informavimas – tai, ką nevyriausybinės organizacijos gali ir turi daryti.

Šiuo metu 15 organizacijų ir ekspertų vienijančios koalicijos „Psichikos sveikata 2030”, pagrindinis siekis yra tinkamas Psichikos sveikatos strategijos bei savižudybių prevencijos įgyvendinimas Lietuvoje. Daugelis koalicijos narių dalyvavo 2013 metais LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytoje darbo grupėje, rengusioje Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planą, tačiau jų siūlymai liko neišgirsti ir nepateko į Ministro patvirtintą planą. Šiuo metu iškiliausi Lietuvos psichikos sveikatos srities ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos rengia alternatyvų planą, kurį ateityje ketina pateikti Ministerijai bei siekti jo įgyvendinimo Lietuvoje. Pagrindinis šios ambicingos, tačiau svarbios advokacijos veiklos tikslas yra, kad įvairios reikalingos sveikatos pasaugos būtų prieinamos Lietuvos žmonėms: raidos sutrikimų ar tiesiog problemų turintiems vaikams, krizes patiriantiems ar lėtinius susirgimus turintiems suaugusiems, asmenims turintiems negalią ir jų šeimos nariams.

O kas gi bendro tarp šių koalicijų? Abi koalicijos susikūrė tarp bendraminčių ne vienerius metus įžvelgiančių panašias problemas Lietuvos socialinės ar sveikatos apsaugos politikoje bei reaguojančių į ministerijose vykstančius procesus, dalyvaujančių ministerijų sudarytose darbo grupėse, bei kitaip prisidedančių prie teigiamų sisteminių pokyčių. Dalis organizacijų, kurios aktyviai veikia tiek vaiko teisių, tiek psichikos sveikatos kontekste, dalyvauja abiejose koalicijose. Akivaizdu, kad tinklaveika ir suvienytas pilietinės visuomenės balsas yra būtini norint užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime. Nors ir mažai matoma, tačiau tai be galo svarbi pilietinė veikla, reikalinga tūkstančiams Lietuvos žmonių, šiandien negaunančių tinkamų psichikos sveikatos paslaugų ar gyvenančių globos namuose.

Koalicijų veikla remiama įgyvendinant VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vykdomą projektą „Pokyčių sparnai“, kurį finansuoja Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programa. Projektas prisideda prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant reformas psichikos sveikatos ir žmogaus bei vaiko teisių srityje.