VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas, siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO

Įgyvendinimo data

2013 m. sausis – 2014 m. balandis

Finansavimo šaltinis

Paramą projektui suteikė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programa

Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos NVO plėtojant jų institucinius gebėjimus bei žmogiškuosius išteklius. Taip pat didinti NVO finansinį savarankiškumą.

 

Pasiekti rezultatai

Projekto metu atnaujinta įstaigos internetinio puslapio www.gip-vilnius.lt turinio valdymo sistema.

Įsteigta Žinių ir mokymų centro programa. Sukurta „Žinių ir mokymų centro“ internetinė skiltis, kurioje yra talpinama informacija apie mokymus, ekspertus bei leidinius.

Parengti mokymų moduliai šiomis temomis:

“Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas ir korekcija”
„AIDS ir psichikos sveikata“
„Žmogaus teisės ir atstovavimas“
“NVO steigimas ir funkcionavimas”
“Projektų rengimas ir įgyvendinimas”
“Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis senėjimas ir psichikos sveikata”
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 2013 m. vasarą buvo įtraukta į Valstybės tarnybos departamento prie VRM įstaigų, teikiančių valstybės tarnautojų mokymus, sąrašą. Įvykdyta pirmųjų trijų mokymų modulių registracija.

Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos bei išbandytos alternatyvių lėšų pritraukimo bei mokymų pardavimo strategijos.

Įvyko mokymai apie lėšų pritraukimą ir viešuosius ryšius Lietuvoje veikiančioms NVO.

 

Įvyko psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityse veikiančioms NVO skirti mokymai:

NVO vaidmuo psichikos sveikatos politikoje (Telšių regione)
Projektų įgyvendinimo aspektai (Kauno regione)
Projektų rengimas ir procesų valdymas (Vilniaus regione)
Projektų rengimas ir procesų valdymas (Marijampolės regione)
Projektų rengimas ir procesų valdymas (Tauragės regione)
Projektų rengimas ir procesų valdymas (Alytaus regione)
Projektų rengimas ir procesų valdymas (Utenos regione)
Viešųjų pirkimų būdu įsigyta įranga:

Kompiuteris
Fotoaparatas
Multifunkcinis aparatas
Projektorius ir ekranas