Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas

Įgyvendinimo periodas

2004 m. gruodis – 2008 m. rugpjūtis

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjunga

Projekto tikslas

Skatinti žmonių, turinčių proto ir psichikos sveikatos sutrikimus, bei jų globėjų integraciją į darbo rinką.

 

Pasiekti rezultatai 

EQUAL projekto veiklomis buvo siekia šių pagrindinių tikslų: keisti žmonių su psichikos ir proto negalia įvaizdį, šviesti visuomenę apie psichikos sveikatą ir jos sutrikimus. Projekto metu atlikti tyrimai, vertinant visuomenės, darbdavių požiūrį į žmonių su psichikos sutrikimais įsidarbinimo galimybes, jų įgūdžius ir darbo rezultatus, vykdytos įvairios viešinimo kampanijos. Projektu taip pat siekta įteisinti Lietuvoje “darbo asistento” (specialisto, padedančio žmonėms su proto ir psichikos negalia įsidarbinti neslepiant savo diagnozės, kuris prisiima atsakomybę už kliento psichikos sveikatą darbo metu) specialybę. Atlikta teisinės bazės analizė bei pateiktos rekomendacijos. Siekta įtikinti vyriausybę steigti paslaugas bendruomenėje, kurios maksimaliai užtikrina žmonių su proto ir psichikos negalia teises, tame tarpe ir teisę į darbą.