Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė

Projektas „Pokyčių sparnai“ buvo inicijuotas dėl kelių priežasčių. Svarbiausia jų yra tai, kad Lietuvos psichikos sveikatos ir socialinės apsaugos politika remiasi pasenusiais instituciniais modeliais, o bendruomeninių paslaugų spektras nėra plėtojamas, taip pat nėra sukurto efektyvaus žmogaus teisių stebėjimo mechanizmo. Be to, šioje srityje veikiančios NVO neturi pakankamų advokacijos įgūdžių ir resursų tam, kad galėtų iš esmės įtakoti politikų priimamus sprendimus, kurie šiai dienai daugiausia nukreipti į esamos sistemos palaikymą.

Projekto metu buvo siekiama paskatinti sisteminius pokyčius, taip pat inicijuoti viešą diskursą bei politinių sprendimų priėmimo procese atstovauti psichikos sutrikimų turinčių žmonių bei jų šeimos narių interesus. Svarbus uždavinys – stiprinti naujai kuriamos „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių“ iniciatyvinės grupės ir kitų psichikos sveikatos ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO gebėjimus.

Tikimasi, kad projekto metu parengtas Psichikos sveikatos strategijos priemonių planas atsispindės Lietuvos teisės aktuose, vykdomas deinstitucionalizacijos proceso stebėjimas ir teikiami siūlymai paskatins priimtų sprendimų skaidrumą, viešumą ir suderinamumą su tikslinių grupių poreikiais bei teisėmis, o psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisė į teisingą teismą bus užtikrinta visais lygiais.

Apie projekto pasiekimus skaitykite čia

Projekto trukmė: 28 mėnesiai (2013 m. gruodis – 2015 m. lapkritis; 2016 m. sausis – 2016 m. balandis).