Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu

Įgyvendinimo periodas

2009 m. birželis – 2010 m. birželis

Finansavimo šaltinis

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schema „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“

Projekto tikslas

Suburti psichikos sveikatos srityje veikiančias NVO į koaliciją ir sustiprinti koalicijos narių institucinius gebėjimus.

 

Pasiekti rezultatai

Per projekto metu organizuotus mokymus NVO darbuotojai bei nariai sustiprino savo gebėjimus lobizmo bei derybinių įgūdžių, komunikacijos su žiniasklaida ir savęs bei savo pozicijos pristatymo srityse. Per projekto viešinimo veiklas visuomenė buvo supažindinta su psichikos sveikatos srities aktualijomis bei psichikos sutrikimų turinčių asmenų interesais ir teisėtais lūkesčiais. Projekto metu į koaliciją suburtos visos pagrindinės psichikos sveikatos srityje veikiančios NVO, atstovaujančios tiek psichikos sveikatos sutrikimų turinčius asmenis ir jų šeimos narius, tiek psichikos sveikatos priežiūros srityje dirbančius specialistus, siekiant koordinuoto ir konstruktyvaus psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO tarpusavio bendradarbiavimo ir bendravimo su vietos bei nacionaline valdžia, žiniasklaida.