2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą

Įgyvendinimo periodas

2015 m. vasaris – 2016 m. sausis

Finansavimo šaltinis

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.

Projekto tikslas

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia.

 

Partneriai

Projekto įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma). Projekto partneriai:

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP)
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA)
VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB)
Baltijos labdaros fondas
Ugdymo plėtotės centras
VšĮ „GM Gyvai“