Prisidėkite prie GIP veiklos skirdami 2 proc. pajamų mokesčio

Kiek kainuoja žmogaus orumas, jo teisė gyventi savo namuose, turėti apsisprendimo teisę, o ne priklausyti nuo kitų asmenų valios?

Kiek kainuoja visuomenės psichikos sveikata ir gyvenimo kokybė?

Ar neverta 2 procentų?

Paremdami mūsų organizaciją 2 procentais nuo Jūsų uždirbtų pajamų mokesčio, prisidėsite prie psichikos sutrikimų turinčių asmenų orumo ir teisių užtikrinimo, stigmos mažinimo, psichikos sveikatos sistemos reformos. Visi kartu galime pasiekti, kad visuomenė taptų atviresnė, tolerantiškesnė ir sveikesnė.