Savitarpio parama psichikos sveikatos stiprinimui

Įgyvendinimo periodas 

2023 kovas – 2023 lapkritis

Finansavimo šaltinis 

Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos Ekonominės erdvės finansinio mechanizmo

Projekto tikslas:

Projektu siekiama integruoti gerąją psichikos sveikatos stiprinimo praktiką pasitelkiant savitarpio paramą, kuriant Islandijos ir Lietuvos bendradarbiavimą bei tinklą ateities projektams šioje srityje.

Planuojami rezultatai 

1. Įgyvendintas 8 dienų „Psichikos sveikatos perspektyvos“ darbuotojų pažintinis vizitas į Islandiją. Pažintinio vizito metu vyks interaktyvūs seminarai, apsilankymai NVO, veikiančiose savitarpio paramos srityje bei gerųjų praktikų apžvalga, remiantis psichikos sunkumų ar sutrikimų turinčių asmenų įsitraukimu stiprinant psichikos sveikatą.

2. Bus sukurtas Islandijos ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų tinklas, dalijamasi gerąja patirtimi, atspindint teisėmis pagrįstą požiūrį į psichikos sveikatą, sudarytos sąlygos būsimam bendradarbiavimui ir projektams.

Projekto biudžetas: 12 558 Eur

Sutarties numeris: PM-008-006

Partneris: Traustur Kjarni

 

Finansuoja: Aktyvių piliečių fondas