Psichikos sveikatos ambasadoriai

Įgyvendinimo periodas 

2024 balandis – 2024 lapkritis

Finansavimo šaltinis

Biudžetinė įstaiga Higienos institutas

Projekto tikslas:

Įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalytis savo patirtimi siekiant skatinti visuomenę atvirai kalbėtis apie psichikos sveikatą.

Planuojami rezultatai

  1. Organizuojami susitikimai su psichikos sveikatos ambasadoriais, siekiant suteikti palaikymo dalyvaujant iniciatyvoje – bus suorganizuota ne mačiau nei 15 individualiu ir 5 grupiniai susitikimai.
  2. Įgyvendinti 2 psichikos sveikatos ambasadorių mokymai.
  3. Vykdomas psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos viešinimas.
  4. Bus organizuota ar sudalyvauta ne mažiau nei 7 renginiuose.
  5. Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos metu bus užmegzti bent 160 socialiniai kontaktai su visuomenės nariais, kurių metu bus pasidalinta asmenine psichikos sveikatos sunkumų ar sutrikimų patirtimi.

Projekto biudžetas: 26 740 Eur

Sutarties numeris: 2024-04-15 DP-30