Švenčiame 21 gimtadienį. Ko pasiekėme?

21 metai. Tiek laiko jau gyva mūsų organizacija.

Per tą laiką įvyko esminių pokyčių – psichikos sveikata pagaliau rūpi ne tik mums! Visuomenė labiau nei bet kada pasirengusi kalbėti apie sunkumus, netgi diagnozes (etiškai!), kreiptis pagalbos, priimti emocijas neskirstydama jų į blogas ir geras. Daug vilties kelia jaunimo požiūris. Pagaliau žmogaus teisės ir psichikos sveikata yra prioritetas XVIII Vyriausybės programoje, o ministerijos įsipareigoja didinti psichikos sveikatos raštingumą. Pagreitį įgyja deinstitucionalizacija, daugėja galimybių žmonėms su psichosocialiane negalia bendruomenėse. Socialinių ir sveikatos paslaugų teikėjai vis dažniau nori sužinoti apie žmogaus teisėmis grįstas paslaugas. Viešojoje erdvėje individualios istorijos ir švietimas pradeda užgožti stigmatizuojančias nuostatas.

Žinoma, progresas vyksta ne taip efektyviai kaip norėtume. Žmonių teisės vis dar paminamos, o viešoje erdvėje dažnai stinga paprasčiausios empatijos. Ir visgi… pasididžiavimo jausmas įsisuka ir į mūsų komandos gretas – nuveikti darbai sulaukia atgarsio – kaip į grandinę sudėti domino kauliukai vis išjudina kažką stipraus ir galingo. Už mūsų nugarų daugėja žmonių, kurie nori, kad psichikos sveikatos sunkumų patirtis būtų priimama kaip žmogiška ir prasminga, niekas dėl jo nepatirtų diskriminacijos ar menkinimo.

Pandeminiais metais mus pastiprino, įgalino veikti gauta finansinė parama. Šiemet 25 asmenys skyrė mums 1,2 proc. savo GPM, sumušdami mūsų rekordus . Tiesiogiai mums aukojo ir individualūs asmenys, reikšmingą finansinę paramą suteikė advokatų kontora Sorainen. Kodėl tai svarbu? Finansinė parama kritiškai reikalinga mūsų organizacijos gyvavimui užtikrinti, suteikia galimybių daugiau laiko skirti švietimui, reagavimui čia ir dabar, poveikio politinių sprendimų priėmimui darymui. Šilčiausia gimtadienio dovana, kurą galėtume gauti, būtų ir jūsų parama.

Betgi suskaičiuokime viščiukus. Ką gi mes nuveikėme per tuos 21-uosius metus?

  • Žodžiai yra svarbūs! Išleidome pirmąsias lietuvių kalba parengtas gaires norintiems etiškai rašyti ar kalbėti apie psichikos sveikatą.
  • Ruošiame roges vėl keliauti į regionus – juose rengsime diskusijas ir filmų peržiūras skatindami bendruomenes priimti naujus kaimynus – grupinio gyvenimo namų gyventojus – žmones su psichosocialine ar/ir intelekto negalia.
  • Šiemet įvairioms bendruomenėms vedėme jau 18 psichikos sveiktos raštingumo mokymų.
  • Parengėme ir išbandėme mokymų programą, įgalinančią įveikti psichikos sveikatos krizes nepatiriant ar nenaudojant prievartinių priemonių – skirta žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, jų artimiesiems ir specialistams.
  • Nuolat palaikėme ryšį su politikos formuotojais, konsultavome dėl naujų paslaugų organizavimo, atstovavome žmogaus teises psichikos sveikatos srityje. Kartu su SAM ir SADM organizavome svarbų renginį „Žmogaus teisės psichikos sveikatos srityje: kas turi keistis?“. Renginį atidarė Arūnas Dulkys ir Monika Navickienė, tokiu būdu iškeldami šią temą kaip prioritetinę.
  • Paskelbėme tyrimo apie pandemijos poveikį psichikos sveikatai, rezultatus. Kėlėme klausimą, ar karantinų metu buvo užtikrinta teisė į psichikos sveikatą, kaip keitėsi paslaugų prieinamumas. Pagal mūsų sukurtą tyrimo metodologiją, analogiškas tyrimas šiuo metu atliekamas Ukrainoje. Skaitykite mokslinę publikaciją.
  • Visa tai, kas svarbu, sisteminga, bet dažnai lieka nepastebima: aiškinamės, ar teisingumo sulaukia žmonės su psichosocaline ar/ir intelekto negalia, nukentėję nuo nusikaltimų; ketiname praskleisti uždangą, kokios pagalbos gauna socialinės globos įstaigose gyvenančios moterys, patyrusios smurtą lyties pagrindu; padedame psichologams ir psichiatrams suprasti neuroįvairovę ir t.t.

Šiltas ačiū tiems, su kuriais daugiausia bendradarbiavome šiais metais: Vilniaus visuomenės sveikatos biurui „Vilnius sveikiau“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Valakampių socialinių paslaugų namams, Žmogaus teisių stebėjimo institutui, Nacionalinei Teismų Administracijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Nacionalinei NVO koalicijai, Lietuvos negalios organizacijų forumui, Lietuvos žmogaus teisių centrui, Lietuvos autizmo asociacijai “Lietaus vaikai”, Visagino socialinės globos namams. Taip pat dėkojame už paramą advokatų kontorai Sorainen ir visiems kitiems prisidėjusiems finansiškai prie mūsų veiklos.

2021 11 16