Naujas projektas

Kasmet kur nors Lietuvoje miestelių bendruomenės aršiai sukyla prieš asmenų su intelekto ar psichosocialinėmis negaliomis įtraukimą – grupinių gyvenimo namų, alternatyvos žmogaus teises pažeidžiančioms socialinės globos institucijoms, kūrimą. Kaimynai stato aukštas tvoras. Iš kur atsiranda toks priešiškumas? Gal dėl psichikos sveikatos raštingumo stokos? Progų susitikti su kitokiu, bet tokiu pat vertingu kaimynu, stygiaus?

Pristatome naują projektą, kurio metu šioms bendruomenėms kursime galimybes susitikti ir kalbėtis, geriau suprasti, kas apskritai yra psichikos sveikata ir negalia.

Projektas “Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose” yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Projekto tikslams pasiekti planuojame veiklas dešimtyje Lietuvos regioninių savivaldybių, kuriose organizuosime bendruomenių, žiniasklaidos atstovų švietimo veiklas bei kampanijas. Dirbsime kartu su grupinio gyvenimo namų darbuotojais ir gyventojais vertindami žmogaus teisių situaciją ir teikiamų paslaugų kokybę, pateiksime rekomendacijas, siūlysime mokymus, organizuosime diskusijas ir įtrauksime tiek savivaldybių tiek ir nacionalinio lygmens sprendimų priėmėjus juos informuodami apie identifikuotas problemas ir potencialius jų sprendimo būdus.

Projektas įgyvendinimas su partneriais Šeimos idėjų centras (Anykščių raj.) ir Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės Gydymo neskiriant medikamentų skyrius (Tromso, Norvegija)

Jį vykdysime iki 2023 m. sausio mėn.