Naujienos

2012 metų partijų ir 2012-2016 metų vyriausvybės programos analizė

Jau ne pirmi metai Lietuvoje diskutuojama apie neleistinai prastą situaciją psichikos sveikatos srityje – nerimą kelia rodikliai, atspindintys blogą tiek visuomenės psichikos sveikatos, tiek ir šią sveikatą prižiūrinčios sistemos būklę. Tačiau iki šiol nei įstatymų leidėjai, nei vykdomoji valdžia nesiryžta oficialiai pripažinti, kad dabartinė psichikos sveikatos priežiūros sistema yra neveiksminga ir iš esmės ydinga. Tai, kad strateginio lygmens permainos šioje sistemoje kasmet atidėliojamos, trukdo spręsti daugelį įsisenėjusių problemų. Išlieka labai aukšti savižudybių rodikliai; valstybės biudžeto, ligonių kasų ir ES struktūrinių fondų lėšos naudojamos ydingai ir neracionaliai paslaugų infrastruktūrai palaikyti. Susikaupusios ir dėl nesukurtos veiksmingos paslaugų sistemos prastai sprendžiamos vaikų psichikos sveikatos problemos kelia grėsmę, kad šių problemų pasekmės ilgainiui kels vis didėjančią ekonominę ir socialinę naštą. Artėjant Seimo rinkimams „Psichikos sveikatos perspektyvos“ stebi partijų pasiryžimą spręsti psichikos sveikatos problemas. Laukdami naujausių Seimo rinkimų programų, pateikiame 2012 m. partijų programų ir 2012-2016 metų vyriausybės programos analizę. Ši analizė paremta programų palyginimu su NVO ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ sudarytu alternatyviu planu psichikos sveikatai stiprint.

daugiau ›

Įsibėgėja projektas, skirtas negalią turinčių vaikų teisių užtikrinimui

Nuo šių metų sausio mėnesio Psichikos sveikatos perspektyvos, kartu su partneriais iš 7 Europos Sąjungos šalių (Airijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos Respublikos, Lenkijos, Vengrijos ir Rumunijos) vykdo projektą, skirtą negalią turinčių vaikų teisių užtikrinimui. Šiuo projektu siekiama didinti Europos teisininkų kompetenciją - gilinti jų teisines žinias ir stiprinti įgūdžius, reikalingus negalią (ypač psichosocialinę ar proto) turinčių vaikų teisių užtikrinimui.

daugiau ›

Nevyriausybinės organizacijos reikalauja informacijos apie trečius metus vykdomos globos namų pertvarkos rezultatus

Jau praėjo daugiau nei dveji metai, kai buvo patvirtintas globos sistemos pertvarkos veiksmų planas, numatantis perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams. Tai pakankamas laikotarpis pradėti įgyvendinti konstruktyvius veiksmus ir pasiekti pradinių rodiklių, tačiau iki šiol visuomenei ir žmonių su negalia nevyriausybinėms organizacijoms yra visiškai nežinomi pertvarkos tarpiniai rezultatai. Negaudamos tokių duomenų nevyriausybinės organizacijos negali įgyvendinti reformos stebėsenos ir vertinimo, nors šią funkciją pagal pertvarkos veiksmų planą turi atlikti.

daugiau ›

„Psichikos sveikatos perspektyvos“ sieks įgalinti Baltarusijos pilietines organizacijas

Šiuos metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pradėjo aktyviai veikdamos Baltarusijoje, kur įgyvendina net du projektus. Sausio mėnesį startavusį deinstitucionalizaciją skatinantį projektą papildo šį mėnesį pradedamas į pilietines organizacijas orientuotas projektas „Pilietinės visuomenės organizacijų įgalinimas, siekiant skatinti žmonių turinčių intelekto ar psichosocialinę negalią socialinę įtrauktį ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose 6 Baltarusijos regionuose“.

daugiau ›

„Psichikos sveikatos perspektyvos“ nuo šiol aktyviai veiks Baltarusijoje

Jau ne vienerius metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ dalyvauja Lietuvos viešojoje politikoje bendradarbiaudama su kitomis nacionalinėmis NVO, siekiant efektyvaus perėjimo nuo institucinės globos prie humaniškų ir tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkančių bendruomeninių paslaugų. Savo sukauptą patirtį nuo 2016 m. sausio mėnesio perkeliame ir į kaimyninę Baltarusiją, pradėdami įgyvendinti trejų metų trukmės projektą „Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje“

daugiau ›