Naujienos

Europos ekspertai mato istorinę galimybę žmonėms globos įstaigose

Perėjimo nuo institucinės prie bendruomeninės globos Europos ekspertų grupė (EEG) išleido pareiškimą, kuriame sveikina pastaruoju metu pasiektais susitarimais dėl ES struktūrinės paramos naudojimo 2014-2020 metais.

daugiau ›

Ekspertai nepritaria Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui

Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių ekspertai, įtraukti į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą darbo grupę, kritiškai vertina ir nepritaria ministerijos parengtam Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planui.

Ekspertai sveikina sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio išreikštą politinę valią spręsti psichikos sveikatos ir savižudybių problemas, tačiau kartu atkreipia dėmesį, kad šios iniciatyvos stringa įgyvendinimo etape. 

daugiau ›

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvas“ kelia pokyčių sparnus

Siekdami prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje skatinant reformas psichikos sveikatos ir žmogaus bei vaiko teisių srityje, VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ inicijuoja projektą „Pokyčių sparnai“. Finansavimas projektui skirtas pagal Europos NVO programą „EEA Grants“.

EEA_Grants___JPG__196_x_196_.jpg

daugiau ›

Tęsiasi VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vykdomas projektas, finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos

Pastaruosius 11 mėnesių VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos" (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) įgyvendina paprojektį „VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ gebėjimų stiprinimas siekiant sisteminių pokyčių psichikos sveikatos srityje ir dalinantis patirtimi su kitomis NVO“. Paramą (beveik 170 tūkst. Lt) paprojekčiui suteikė Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa. Paprojekčio metu įsteigta Žinių ir mokymų centro programa, parengti mokymų moduliai šešiomis temomis. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ š.m. vasarą buvo įtraukta į Valstybės tarnybos departamento prie VRM įstaigų, teikiančių valstybės tarnautojų mokymus, sąrašą. Taip pat įvyko mokymai apie lėšų pritraukimą ir viešuosius ryšius Lietuvoje veikiančioms NVO. Likusieji 4 paprojekčio mėnesiai bus skirti inovatyvių lėšų pritraukimo modelių kūrimui ir išbandymui, prisidedant prie filantropinės kultūros Lietuvoje plėtojimo.

 

daugiau ›

PSO psichikos sveikatos veiksmų planas 2013 – 2020 m.

2013 m. gegužės mėnesį 66-oji Pasaulio sveikatos asamblėja, kurią daro 194 valstybių narių sveikatos ministrai, priėmė Pasaulio sveikatos organizacijos Psichikos sveikatos veiksmų planą 2013-2020 m.

Veiksmų planas pripažįsta esminį psichikos sveikatos vaidmenį siekiant visų žmonių sveikatos. Planu siekiama visiems lygios visuotinės sveikatos priežiūros bei pabrėžiama prevencijos svarba.

daugiau ›