Naujienos

Koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ pozicija dėl Vilniaus universiteto tapimo Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku

Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija „Psichikos sveikata 2030“ kreipėsi į Lietuvos vyriausybės ir Vilniaus universiteto atstovus išreikšdami nuomonę, kad Vilniaus universiteto tapimas Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininku turės neigiamų pasekmių modernios psichikos sveikatos priežiūros sistemos plėtrai Lietuvoje.                      

daugiau ›

Autorius: Lietuvos neįgaliųjų forumas
JT komitetai kritiškai atsiliepia apie Lietuvos psichikos sveikatos sistemą

2014 m. gegužės mėnuo buvo „karštas“ Lietuvai atsiskaitinėjant net dviejuose Jungtinių Tautų komitetuose apie valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų vykdymą pagal Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą bei JT Konvencijos prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką elgesį ir baudimą.

JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas (CESCR) bei JT Komitetas prieš kankinimus (CAT) savo sesijų metu nagrinėjo Lietuvos pateiktas perdionines ataskaitas ir priėmė baigiamąsias išvadas. CESCR išnagrinėjo antrąją periodinę Lietuvos ataskaitą, o CAT nagrinėjo jau trečiąją Lietuvos ataskaitą.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“, bendradarbiaudama su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, teikė alternatyviąją ataskaitą CESCR dėl Lietuvos socialinės globos bei psichikos sveikatos sistemų trūkumų.

daugiau ›

Autorius: Karilė Levickaitė
Žmonės anapus sienų

Yra posakis: nematai – širdies neskauda. Mūsų visuomenėje mažai žinoma, kad apie 10 000 Lietuvos piliečių gyvena globos institucijose. Širdies neskauda, nes nežinome. Kartais išvystame ir mus tai paliečia. Tuomet dovanojame jiems dovanas per Kalėdas. O kodėl esame įsitikinę, kad būtent tokios pagalbos reikia žmonėms, gyvenantiems socialinės globos įstaigose?

daugiau ›

Šizoafektinį sutrikimą turinti Veronika: „Tai, kad pats kenti, nereiškia, jog nori pakenkti kitam“

„Nors pati teigiu, kad geriau nesakyti, jog esi psichikos ligonis, bet jaučiu ir pareigą kalbėti kaip žmogus, turintis sutrikimą, kad aplinkiniai daugiau žinotų apie šias ligas, turėtų mažiau mitų, nelaikytų mūsų monstrais“, - sako Veronika, pagal kurios pasakojimą parengtas šis tekstas. Tikimės, kad jautrus ir atviras pasakojimas paskatins susimąstyti apie kiekvieno mūsų nuostatas bei prisidės prie teigiamų pokyčių visuomenėje ir psichikos sveikatos sistemoje.

daugiau ›

Suburta koalicija „Psichikos sveikata 2030“

Penkiolika Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų susivienijo į koaliciją „Psichikos sveikata 2030“. Koalicija sieks skatinti atvirumo, skaidrumo bei žmogaus teisių principų įtvirtinimą šalies psichikos sveikatos sistemoje. Pasaulinė statistika teigia, kad 25 proc. žmonių kuriuo nors gyvenimo periodu patiria psichikos sveikatos sutrikimų.

Koalicija visų pirma pasisako už psichikos sveikatos paslaugų spektro plėtojimą, prioritetą teikiant veiksmingų bendruomeninių psichosocialinių paslaugų plėtrai. Pagrindinis tokių paslaugų plėtros trukdis yra nuo sovietmečio paveldėti psichikos sveikatos sistemos trūkumai, lemiantys neproporcingą gydymo medikamentais ir institucinės globos dominavimą.

EEA_Grants___JPG__196_x_196_.jpg

 

daugiau ›