Naujienos

Ambicingos ir svarbios NVO koalicijų veiklos žada sisteminius pokyčius šalyje

Norime pasidžiaugti praėjusią savaitę vykusiu bendru dviejų koalicijų posėdžiu. Susitikę Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos "Už vaiko teises" bei Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata 2030“ atstovai vieni kitiems pristatė ir aptarė šiuo metu vykdomas veiklas ir planuojamas iniciatyvas.

daugiau ›

Tyrimas atskleidė vaikų teisės į teisingumą įgyvendinimo spragas Lietuvoje

Pasaulyje apie 93 milijonų vienokią ar kitokią negalią turinčių nepilnamečių gyvenimą apsunkina vyraujantys socialiniai barjerai, visuomenės suformuoti stereotipai, neigiamas požiūris ir socialinė atskirtis. Daugelyje valstybių vaikai, turintys psichikos sveikatos ar intelekto sutrikimų, nėra tinkamai įtraukiami į visuomenines veiklas ar teisminius procesus, o teisingumas nebūna užtikrinamas net smurto prieš juos atvejais. Didžioji dalis negalią turinčių nepilnamečių nesijaučia saugūs ar laimingi, iš jų dažnai būna atimta teisė mokytis toje pačioje mokykloje ar klasėje kartu su negalios neturinčiais vaikais. Taip pat jiems dažnai neleidžiama žaisti, bendrauti ir dalintis gyvenimo džiaugsmais su kitais vaikais, ar dalyvauti bendruomenės gyvenime. Daugelis negalią turinčių nepilnamečių, yra priversti gyventi institucijose, kuriose jie būna atskirti nuo visuomenės, apleisti artimųjų ir susiduria su visų formų išnaudojimo bei smurto išraiškomis. 

daugiau ›

Tarptautinė jaunimo diena

Kasmet rugpjūčio 12 dieną minima Tarptautinė jaunimo diena. Tai – proga atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į jaunus žmones ir pabrėžti jų vaidmenį globalioje visuomenėje, o taip pat priminti pasauliui apie jaunų žmonių patiriamas problemas.

Visame pasaulyje šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, akcijos, skatinant visuomenę suvokti jaunimo poreikius, patiriamus iššūkius, o politikus – įtraukti jaunus žmones į jaunimo politikos formavimą.

daugiau ›

EŽTT sprendimas suteiks galimybę NVO padėti tūkstančiams be pagalbos likusių asmenų

Našlaitis nuo gimimo Valentin Câmpeanu, kaip ir daugelis jo likimo vaikų Rumunijoje, augo globos įstaigose. Sulaukęs aštuoniolikos buvo perkeltas į uždaro tipo instituciją suaugusiems, kurioje jam nebuvo skiriamas dėl sergamumo užkrečiama liga būtinas gydymas. To pasekoje pablogėjus fizinei sveikatai, Valentin keistomis aplinkybėmis buvo perkeltas į psichiatrinę ligoninę, kurioje netrukus mirė. Likus kelioms valandoms iki jo mirties, ligoninėje jį aplankę Teisinių resursų centro (angl. Centre for Legal Resources) darbuotojai rado vaikiną labai nusilpusį, apgyvendintą patalpoje, kurioje temperatūra nesiekia nulio laipsnių, o ligoninės darbuotojai atsisakė prie jo liestis.

daugiau ›

Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių socialinės globos institucijų vidaus tvarkos taisyklių analizė (Ataskaitos santrauka)

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ vykdydama projektą „Pokyčių sparnai“, kuriam finansavimą skyrė Europos NVO programą „EEA Grants“, siekia prisidėti prie reformų psichikos sveikatos ir žmogaus bei vaiko teisių srityje. Viena iš projekto sudedamųjų dalių yra stebėti vykdomą deinstitucionalizacijos procesą ir aktyviai jame dalyvauti siūlant savo patirtį ir žinias, sukauptas per daugiau nei dešimtmetį aktyvaus dalyvavimo psichikos sveikatos politikos diskurse. Siekiant įvertinti esamą padėtį Lietuvos socialinės globos namuose iš ilgalaikės perspektyvos, buvo parengta ataskaita Žmogaus teisės Lietuvos socialinės globos sistemoje. Stacionarių socialinės globos institucijų vidaus tvarkos taisyklių analizė.

daugiau ›