Naujienos

Mokymų programos kūrimas patiriantiems schizofrenijos krizes - tik įsiklausant į jų nuomonę

Sunkios epidemiologinė situacija netapo priežastimi neišgirsti asmenų, patyrusių schizofrenijos krizes, jų artimųjų ir specialistų nuomonės apie kuriamą mokymų programą.

daugiau ›

Reaguojame į nepakankamą žmogaus teisių apsaugą spredžiant Covid-19 krizę

Valdžios institucijoms viešai stigmatizuojant ir diskriminuojant COVID-19 vienaip ar kitaip paveiktas žmonių grupes, yra kurstoma ksenofobija, priešinama visuomenė, pakertamas bendras tarpusavio pasitikėjimas. Psichosocialinės pasekmės bus itin skaudžios, jeigu valdžios atstovai neims domėn psichosocialinių aspektų visais reagavimo į pandemiją etapais. Todėl valdant krizę yra būtina atsižvelgti į žmogaus teisių ir psichikos sveikatos aspektus visose su krizės valdymu susijusiose struktūrose: nuo Vyriausybės iki ministerijų ir jai pavaldžių įstaigų.

daugiau ›

Auksinė taisyklė, psichiatrija ir gydymas atsisakant vaistų už Šiaurės poliarinio rato

Neįprastas akiai vaizdas per psichiatrijos ligoninės skyriaus langus: storu sniego sluoksniu nukloti miškai ir pavienių namų stogai kalnų šlaituose ir fiordo slėniuose. Šiapus langų – šilta ir jauku. Prie vieno didelio stalo ramiai pietauja ir šnekučiuojasi keliolika žmonių. Nepažinodama kiekvieno asmeniškai – negalėtum atskirti, kurie iš jų skyriuje besigydantys žmonės, o kurie čia dirbantys specialistai (o ir baltų chalatų visoje ligoninėje jau seniai niekas nedėvi).

daugiau ›

Smunkantys tarptautiniai žmogaus teisių standartai: ką reiškia Ovjedo konvencijos papildomas protokolas?

Mažai kam girdėta Ovjedo konvencija, skirta ginti žmogaus teises ir laisves biomedicinos srityje, paskutiniais metais vis linksniuojama kaip dokumentas, galimai prisidėsiantis prie žmogaus teisių pažeidimų psichikos sveikatos srityje. Taip atsitiko pradėjus ruošti papildomą Konvencijos protokolą, detalizuojantį priverstinės hospitalizacijos ir priverstinio gydymo priemonių taikymą asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų. Bulgarija jau oficialiai paskelbė nepritarianti tokiam Ovjedo konvencijos papildymui. Šveicarija, Suomija, Portugalija taip pat jį vertina nepalankiai. Kokia Lietuvos pozicija ir ar Lietuvą iš viso ją turi?

daugiau ›

Naujas projektas skatins schizofrenijos krizę išgyvenantiems asmenims pagalbą teikti nenaudojant prievartos

„ZERO COERCION“ (liet. be prievartos) – tokiais raktiniais žodžiais trumpinsime mūsų naujai pradėtą Europos Sąjungos „Erasmus+” programos finansuojamą tarptautinį projektą, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti schzofrenijos diagnozę turinčius asmenis, patyriančius psichikos sveikatos krizes, jų artimuosius ir psichikos sveikatos specialistus krizės metu teikti pagalbą nenaudojant prievartos.

daugiau ›