ATGAL

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (buvusi VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Mūsų misija - prisidėti prie visuomenės, ypač jos pažeidžiamiausių grupių, gerovės įtvirtinant teisę į prieinamas, įrodymais pagrįstas bei individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir prioritetizuojant psichikos sveikatą politiniu lygmeniu.

Vizija - valstybė, kurios politikoje psichikos sveikata yra prioritetas bei veikia efektyvi, lanksti ir šiuolaikiška sistema, kurioje teikiamos individualius kiekvieno žmogaus poreikius atitinkančios kokybiškos, prieinamos ir bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos.

Veiklos sritys:

 •  Organizacijos stiprinimas ir finansavimo šaltinių paieška;
 •  • Dalyvavimas politikos formavime ir advokacija;
 •  • „Sarginio šuns“ (angl. "watchdog") funkcija;
 •   Mokymai ir tyrimai;
 •  Visuomenės švietimas;
 •  Viešinimas;
 •  Gerosios patirties perėmimas, diegimas ir sklaida;
 •  Žmogaus teisių stebėsena psichikos sveikatos priežiūros ir socialinės globos srityse;
 •  Vystomasis bendradarbiavimas;
 •  Savanorių koordinavimas;
 •  Strateginis bylinėjimasis;
 •  Tinklaveika;
 •  Paslaugų vystymas ir programų diegimas.

Vertybės:

 •  Pagarba žmogaus teisėms ir individualumui;
 •  Lygiateisiškumas;
 •  Socialinė įtrauktis;
 •  Analitiškumas ir ekspertinės žinios;
 •  Skaidrumas ir nepriklausomumas;
 •  Atvirumas ir bendradarbiavimas;
 •  Savirefleksija ir tobulėjimas.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ sėkmingai įgyvendino daugiau nei 60 nacionalinių ir tarptautinių projektų bei aktyviai vykdo advokacijos veiklas, siekiant teigiamų pokyčių psichikos sveikatos priežiūros sistemoje.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ yra Lietuvos negalios organizacijų forumokoalicijos „Galiu gyventi“, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų Platformos, Neformalios nevyriausybinių organizacijų koalicijos už vaiko teises, koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, Žmogaus teisių organizacijų koalicijos, o taip pat tarptautinių organizacijų Human Rights in Mental Health – FGIP bei Mental Health Europe narė.